.:: FILANTROPIA PREŠOVSKEJ EPARCHIE ::.

Filantropia== Morálno - duchovná výchova v DD sv. Nikolaja ==

== Detský domov svätého Nikolaja v Medzilaborciach ==

== Špeciálna materská škola svätého Nikolaja v Medzilaborciach ==

== Reedukačný detský domov pre maloleté matky s deťmi sv. Nikolaja v Medzilaborciach ==

== Riaditeľ ústavov ==


== Zaujímavosti z nášho života ==


== NÁVRAT ==

heraldika

== www.orthodoxia.wz.cz ==