.:: KŇAZSKÝ SEMINÁR ::.
PREŠOVSKEJ PRAVOSLÁVNEJ EPARCHIE

KŇAZSKÝ SEMINÁR<br> PREŠOVSKEJ PRAVOSLÁVNEJ EPARCHIE

Adresa : Plzenská 7, 08001 Prešov== Riaditeľ kňazského seminára prešovskej pravoslávnej eparchie ==

== Špirituál kňazského seminára prešovskej pravoslávnej eparchie ==

== Prefekt kňazského seminára prešovskej pravoslávnej eparchie ==

== Hospodár - ekonóm kňazského seminára prešovskej pravoslávnej eparchie ==

== Domovník kňazského seminára prešovskej pravoslávnej eparchie ==

== Vrátnici kňazského seminára prešovskej pravoslávnej eparchie ==== História kňazského seminára prešovskej pravoslávnej eparchie ==


== NÁVRAT ==

heraldika

== www.orthodoxia.wz.cz ==