.:: ÚRAD PREŠOVSKEJ PRAVOSLÁVNEJ EPARCHIE ::.

Úrad eparchie

Adresa : Budovateľská 1, 080 01 Prešov=== Archijerej prešovskej pravoslávnej eparchie ===

=== Riaditeľ prešovskej pravoslávnej eparchie ===

=== Tajomník úradu prešovskej pravoslávnej eparchie ===

=== Tajomník arcibiskupa prešovskej pravoslávnej eparchie ===

=== Tajomník pre katechizáciu a pastoráciu prešovskej pravoslávnej eparchie ===


== NÁVRAT ==

heraldika

== www.orthodoxia.wz.cz ==