.:: KATEDRÁLNY CHRÁM ::.
PREŠOVSKEJ PRAVOSLÁVNEJ EPARCHIE

KATEDRÁLNY CHRÁM<br>PREŠOVSKEJ PRAVOSLÁVNEJ EPARCHIE

Adresa : ul. Partizánska 3, 080 01 Prešov


== Katedrálny chrám svätého kniežaťa Alexandra Nevského ==


== NÁVRAT ==

heraldika

== www.orthodoxia.wz.cz ==